_

انواع نمودار وچگونگی استفاده از آن

نمودارها اولین ابزاری هستند که هرمعامله گری که ازتحلیل تکنیکال استفاده می کند نیاز به یادگیری آن دارد.
کار معامله گر مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است و به همین دلیل از نمودار استفاده میکند.
با استفاده از نمودارها ,حرکات قیمتی الگو ها و روند یک جفت ارز به راحتی قابل شناسایی و تحلیل است.
در نمودار محورX (عمودی) مقیاس قیمت ومحورY (افقی) مقیاس زمان را نشان میدهد.

_

انواع نمودار

نمودار خطی

این نمودار یکی از ساده ترین نمودار هاست که از قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی خط رسم میکنند.
در واقع این نمودار تصویری کلی از حرکت قیمت را نشان میدهد و کمک به تشخیص بهتره روند یا همان شیب خط میکند.

کاربرد آن بیشتر برای معامله گرانی است که سطح بسته شدن قیمت را مهم تر از سطح باز شدن, کف نوسان و یا سقف نوسان می دانند و توجهی به نوسانات قیمتی ندارند

نمودار میله ای

این نمودار قیمت باز شدن, بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمتی را نشان میدهد.
اندازه میله ها بسته به میزان نوسانات متفاوت است یعنی با بیشتر شدن نوسانات قیمت در یه بازه زمانی مشخص میله، بزرگتر و بالعکس با کمتر شدن نوسانات قیمت میله، کوچکتر میشود.

به این نمودار OHLC نیز گفته میشود.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی از نمودار میله قدیمی تر است و همان اطلاعات قیمتی نمودار میله ای را نشان میدهد اما در قالبی زیباتر و گرافیکی در واقع نمودار شمعی ژاپنی کمک به خواندن راحت تر نمودار میکند.

در نمودار شمعی ژاپنی، بدنه در وسط نشان دهنده ی محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است.
که اگر این بدنه پر شده و یا رنگی باشد نشان دهنده این است که جفت ارز کمتر از قیمتی که باز شده، بسته شده است و بالعکس.

گاهی اوقات تحلیل گران از انجایی که زمان زیادی را صرف تحلیل نمودار ها میکنن ترجیح میدهند نمودار های رنگی را جایگزین نمودار های سفید و سیاه کنند