_

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات به میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان گفته می شود.

میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان می دهد.

حجم معاملاتی یعنی مقدار سرمایه شما و واحد اندازه گیری آن در بازار

_

محاسبه حجم معاملات

حجم معاملات در فارکس با واحدی به نام لات(Lot) مشخص شده

لات استاندارد (Standard Lot) برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه

چهار عنصر مهم محاسبه حجم:

۱_ بالانس شما چقدر است!

(چقدر سرمایه در حسابتان دارید)

2_ رسیک: چقدر حاضرید ضرر کنید؟!

3_ استاپ لاس: حد ضررتون چند پیپه!

۴_ ارزش پیپ

مثال:
بالانس: 10000
ریسک:0.02
استاپ لاس :100
ارزش پیپ:10
جفت ارز:GBPUSD