ساعات معاملات

ساعات معاملات

بورسساعت بازگشاییساعت بسته شدن
بورس نیویورک در آمریکاباز شدن 16:30بسته شدن 01:30
بورس لندن در انگلیسباز شدن 11:30بسته شدن 20:30
بورس سیدنی در استرالیاباز شدن 01:30بسته شدن 10:30
بورس توکیو در ژاپنباز شدن 03:30بسته شدن 12:30
  • بهترین زمان معامله در بازار فارکس

همپوشانی ساعات فعال بورسهای نیویورک و لندن بهترین زمان معاملات محسوب می شود بطوریکه 70 درصد کل معاملات در این ساعات انجام می شود. یعنی ساعت 16:30 الی 20:30 به وقت تهران بهترین زمان ممکن برای معامله می باشد. البته همانطور که گفته شد این بازار 24 ساعت شبانه امکان خرید و فروش را فراهم کرده است.