_

محیط بازار- شناخت محیط بازار

_

روند بازار چیست؟

به زبان ساده روند، جهت حرکت قیمت را در بازار نشان میدهد. در هیچ بازاری روند همیشه به صورت یک خط صاف حرکت نمیکند و بیشتر به صورت حرکات زیگزاگی تغییرات بازار را مشخص میکند. که نشان دهنده روند صعودی و نزولی بازار است و در نهایت برآیند این حرکات زیگزاگی روند بازار را نشان میدهد.

_

بازار بدون روند چیست؟

به غیر از روند صعودی و نزولی در بازار روند دیگری وجود دارد که آن زمانی است که عرضه و تقاضا در یک دوره زمانی مساوی میشود و به تعادل نسبی میرسد و بازار در یک خط افقی حرکت میکند. به این تعریف از بازار، بازار بدون روند گفته میشود. در این روند عاقلانه ترین کار نظاره گر بودن بازار است.

_

روند اصلاحی و روند معکوس چیست؟

معامله گران در بعضی مواقع با روندی در بازار مواجه میشوند که، این روند بر خلاف چیزی است که باید باشد. در این حالت دو امکان وجود دارد، یا روند اصلاحی است و یا معکوس.

_

روند اصلاحی

برگشت قیمت موقتی است و در روندهای بلند مدت اتفاق می افتد اما تغییری در روند بلند مدت آن سهم در بازار ندارد.

_

روند معکوس

به تغییر جهت در روند حرکت یک سهم، روند معکوس گفته میشود. که میتواند هم صعودی و هم نزولی باشد.در روند معکوس بر خلاف روند اصلاحی ( که به صورت موقت روند تغییر میکند) جهت حرکت روند کاملا تغییر میکند. یعنی یک سهم برای مدت طولانی در جهتی مخالف جهت حرکت قبلی خود حرکت میکند.

_

چگونه روند معکوس را بشناسیم؟

روند معکوس در یک روند صعودی، یک حرکت نزولی است و در یک روند نزولی، یک حرکت مثبت و صعودی خواهد بود.

هنگامی که قیمت به زیر میانگین حرکت، کاهش ناگهانی داشته باشد این یک روند معکوس است.روند معکوس معمولا به حرکت و تغییرات بزرگ در روند قیمت سهم در بازار اشاره دارد. معمولا ادامه دار است و در نهایت یک روند جدید را تشکیل میدهد.

در صورتی که روند اصلاحی کوتاه است و پس از مدتی کوتاه دوباره در جهت روند قبلی حرکت میکند.