اصطلاحات عمومی فارکس واژه نامه

اصطلاحات عمومی فارکس

اصطلاحتوضیحات
SYMBOLSنمادهایی هستند که در بازار برای معامله وجود دارند. مثلا نماد معاملاتی اپل AAPL هست. یا جفت ارز یورو به دلار نماد معاملاتی EUR/USD در بازار حضور دارد.
PRICEنشان دهنده قیمت اکنون سیمبل معاملاتی است
Bid PRICEدر بازار برای معامله کردن هر سیمبل دو قیمت وجود دارد. به قیمت فروش در بازار BID میگویند.
Ask PRICEقیمت خرید در بازار را قیمت ASK می گویند. قیمت BID پایین تر و قیمت ASK بالاتر است.
SPREADبه اختلاف قیمت خرید و فروش یک سیمبل گفته می شود.
TRADEبه هر معامله ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند.
TRADERبه کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی مانند بورس، آتی و CFD معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.
BUYبرای انجام معامله خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم.
SELLبرای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم. نکته مهم این است که گزینه فروش به معنی فروش دارایی و سیمبلی که خریداری کردیم نیست. گزینه فروش برای کسب سود از پایین آمدن قیمت می باشد.
Closeاز این گزینه برای بستم معاملات و خارج شدن از آن معامله استفاده می شود.

تعاریف و اصطلاحات انواع درخواست  ORDER TYPE

اصطلاحتوضیحات
Instant Executionاین نوع درخواست برای اجرای عملیات خرید یا فروش در همان لحظه و با همان قیمت لحظه ای می باشد.
Pending Ordersیکی از انواع معاملات بوده که معامله به صورت آنی انجام نمی‌شود. بلکه برای معامله خود می‌توانیم قیمت و یا زمان مشخص کرده و هنگامی که آن قیمت فرا رسید، خود کارگزاری به صورت خودکار، معامله ما را فعال می‌کند.

انواع pending order

اصطلاحتوضیحات
Buy Stopاین گزینه هنگامی استفاده می شود که بخواهیم یک سیمبل را بالاتر از قیمت کنونی بصورت خودکار خرید کنیم. برای مثال قیمت کنونی جفت ارز یورو دلار 1.1250 می باشد و شما می خواهید روی قیمت 1300/1 دستور خرید شما اجرا شود در این حالت از این گزینه استفاده می شود.
Buy limitهنگامی که می‌خواهیم درخواست خرید یک سیمبل را پایین‌تر از قیمت کنونی بدهیم، از buy limit استفاده می‌کنیم. برای مثال قیمت لحظه ای هر بشکه نفت 60 دلار می باشد و شما تصمیم دارید اگر قیمت به 55 دلار رسید درخواست خرید بدهید، در اینصورت از گزینه Buy Limit استفاد می شود.
Sell Stopاگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار، نمادی را بفروشیم، از sell stop استفاده می‌کنیم.
Sell limitهنگامی که شما می‌خواهید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit استفاده میکنیم.
اصطلاحتوضیحات
Order Priceدر معاملاتی که به صورت pending هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم Order price قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات هست.
Order Timeهنگامی که از pending استفاده میکنیم، میتوانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم. آیا میخواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست.
Positionبه معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند. مثلا پوزیشن خرید یا پوزیشن فروش
Volumeبه حجم معاملات انجام شده در بازار گفته می شود که با واحد لات مشخص می گردد. هر لات 100 هزار واحد از ارز پایه محسوب می شود.
Stop Lossبه معنی حد ضرر می باشد و در واقح محدوده ای است که در صورت مشخص شدن توسط معامله گر، معامله با رسیدن به این حد بصورت خودکار بسته می شود.
Take Profitحد سود نیز مانند حد ضرر محدوده ای از قیمت محسوب می شود که در صورت رسیدن بازار به این محدوده معامله بسته می شود.
BalanceBalance به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance می‌گویند.
Equityبه موجودی حساب شما با احتساب بالانس، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity می‌گویند

Margin

هنگامیکه ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ می‌کنیم، با توجه به اهرم (leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی می‌دهد.به عنوان مثال، اگر ما یک حساب 1،000 دلاری داشته و اهرم حساب ما هم 1:100 باشد، ما می‌توانیم در بازار فارکس تقریبا 100 هزار دلار (1 لات) معامله کنیم. قبل از انجام معامله، مارجین حساب ما صفر بوده و هنگامیکه اولین معامله خود را انجام می‌دهیم، با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه میشود.

مثال: فرض کنید ما 1،000 دلار در حساب خود داشته و اهرم حساب هم 1:100 هست. یعنی کارگزاری به ما 100 برابر پول مان را اعتبار معاملاتی میدهد. ما 0.01 لات یورو به دلار بخریم، اندازه 10 دلار از حساب ما مارجین برداشته می‌شود. به زبانی دیگر، مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل شده و دیگر نمی‌توانیم معامله‌ای انجام دهیم.

Free Margin

مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما گفته می‌شود. به عنوان مثال، ما یک حساب 1،000 دلاری با اهرم 1:100 داریم. 0.5 لات یورو دلار خریداری میکنیم و 500 دلار مارجین می‌گیرد و 500 دلار نیز از مارجین آزاد ما کم می‌کند. حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برایمان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید بدهیم، سیستم به شما خطا not enough money (کافی نبودن پول) را می‌دهد. بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم بوده و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمیکند.

نحوه محسابه مارجین آزاد:

Equity + margin= free margin

اکویتی + مارجین= مارجین آزاد

یعنی اگر ما معامله‌ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه شده و می‌توانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.

Margin Level

سطح مارجین و یا مارجین لول، از تقسیم equity بر margin به دست می‌آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال ما اگر 1،000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته و 0.2 لات یورو به دلار بخریم که تقریبا 200 دلار مارجین استفاده میکند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance) باشد، مارجین لول ما میشود:

1000/200*100%= 500%

این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده میشود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level  و stop out level هست.

Margin Call Level

Margin call: مارجین کال به معنی آن است که ضرر شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط میتوانید معاملات باز خود را ببندید. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین (margin level) شما به حدی برسد که دیگر نتوانید معامله جدید باز کرده و اگر حساب خود را شارژ نکنید، ممکن است تمامی معاملات باز شما بسته شوند.

به آن مقدار از سطح مارجین (margin level) که شما کال مارجین میشوید و دیگر نمیتوانید معامله ای انجام دهید، سطح مارجین کال (margin call level) میگویند. در مثال قبلی ما 1،000 دلار داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجینی که استفاده شد، 200 دلار بود. حال فرض کنید یورو به دلار ریزش کند، در حدی که ما 800 دلار در ضرر باشیم و تنها 200 دلار در حسابمان باقی مانده باشد. یعنی در حقیقت سطح مارجین ما بشود 100%.

Equity / margin *100% = margin level

200/200 *100%= 100%

حال اگر سطح مارجین کال کارگزاری شما 100% باشد، شما دیگر نمی‌توانید معامله جدیدی باز کرده و کارگزاری به شما در خواست شارژ حسابتان را می‌دهد. زیرا اخطار مارجین کال دریافت کردید.

جفت ارزها:

یک جفت ارز عبارت است از نمایش دادن دو ارز مختلف و ارزش ان حاصل نسبت ارزش ارز اول (ارز یایه) به ارز دوم (ارز نسبی) می باشد. ارزش یک جفت ارزش نشان دهنده میزان ارز نسبی برای دریافت یک واحد ارز پایه می باشد. ارزها بر اساس کد استاندارد ارزها یا یک کد سه حرفی می باشد که نماینده این ارز در بازار جهانی می باشد. برای مثال دلار امریکا با عبارت USD در بازار نشان داده می شود.

آشنایی با جفت ارزها:

معاملات جفت ارزها در بازار فارکس (Foreign Exchange) انجام می شود. بازار فارکس بزرگترین و نقد ترین بازار جهان محسوب می شود. این بازار امکان خرید، فروش و معاوضه ارزها را فراهم می کند. همچنین امکان معاوضه ارزها برای معاملات و سرمایه گذاری های بین المللی فراهم می کند. بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز در هفته باز بوده و شاهد حجم عظیمی از معاملات روزانه می باشد.

در تمامی معاملات فارکس هم زمان یک ارز خریداری و ارز مقابل به فروش می رسد، ولی جفت ارز بعنوان یک واحد می تواند خرید یا فروخته شود. زمانیکه شما یک جفت ارز را خریداری می کنید ارز پایه را خرید و ارز نسبی را می فروشید. برعکس زمانیکه یک جفت ارز را مفروشید ارز پایه را فروخته و ارز نسبی را خریداری کرده اید.

جفت ارزها بر اساس قیمت bid (خرید) و ask (فروش) معامله می شوند. قیمت bid قیمتی است که کارگزار فارکس ارز پایه را از شما خریداری می کند. قیمت ask قیمتی است که کارگزار ارز پایه را به شما می فروشد.

در زمان معامله جفت ارزها، شما یک ارز را میفروشید و ارز مقابل را خریداری می کنید. برعکس، در زمان معامله سهام و کالاها، شما از پول خود استفاده می کنید تا یک واحد از ارزش کالا یا ارزش یک بخش از سهامی را خریداری کنید. داده های اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، یا نرخ تولید ناخالص در قیمت جفت ارزها تاثیر می گذارد.

جفت ارزهای اصلی:

ارزهایی که بیشترین حجم معاملاتی در مقابل دلار امریکا را دارند بعنوان جفت ارز اصلی شناخته می شوند که شامل:

  • یورو به دلار EUR/USD
  • دلار به ین ژاپن USD/JPY
  • پوند انگلستان به دلار GBP/USD
  • دلار به فرانک USD/CHF
  • دلار استرالیا به دلار امریکا AUD/USD
  • دلار امریکا به دلار کانادا USD/CAD

دو ارز انتهایی به ارزهای کالایی مشهور می باشند به دلیل اینکه هر دو کشور کانادا و استرالیا از نظر کالاها غنی بوده و هر دو کشور متاثر از قیمت این کالاها هستند.

 

جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک:

جفت ارزهایی که در ارتباط به دلار امریکا نباشند به عنوان جفت ارز فرعی یا کراس شناخته می شوند. این جفت ارزها اسپردهای بالاتری نسبت به ارزهای اصلی  داشته و نقد شوندگی پایین تری دارند، با این وجود دارای قدرت نقد شوندگی قابل قبولی می باشند. بیشترین جفت ارزهای معامله شده در بازار شامل جفت ارزهایی می باشند که در جفت ارزهای اصلی وجود دارند مانند یورو به پوند یا پوند به ین ژاپن و یورو به فرانک.

جفت ارزهای اگزوتیک شامل ارزهای نوظهور در بازار می باشند. این جفت ارزها نقد شوندگی بالایی نداشته و اسپردهای وسیعی را شامل می شوند. یک نمونه از جفت ارز اگزوتیک دلار امریکا به دلار سنگاپور می باشد.