_

معامله گران فارکس توصیه میکنند از اقتصاد های اصلی کمک بگیرید

بازار فارکس در درجه اول تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی قرار دارد.  این عوامل بر تصمیمات یک تاجر تأثیر می گذارند و در نھایت ارزش ارز را در ھر زمان مشخص می کنند.  سلامت اقتصادی اقتصاد یک کشور یک عامل اصلی در نرخ ارز واحدپول آن است.

پنج کشور انگلیس ، ایالات متححده امریکا . ھنگ کنگ ، سنگاپور و ژاپن 79٪ از کل معاملات فارکس را تشکیل می دھد-از آخرین نظرسنجی سه ساله ، فعالیت تجاری در انگلیس ،ھنگ کنگ و چین بیش از میانگین جھانی رشد کرده است.

.معاملات فارکس در سراسر جھان 7/24 انجام می شود ، اما معاملات یک روز با توجه به ساعات بازار منطقه در بازارھای عمده تقسیم می شود. سه بخش عمده که معمولاً به آنھا session  نیز گفته می شود ، دوره ھای اوج فعالیت را نشان می دھند.

اینھا به ترتیب عبارتند از: توکیو ، لندن و نیویورک ھستند

_

ایالات متحده

. سھم ایالات متحده امریکا از گردش مالی جھانی 16.5٪ است .

. دلار آمریكا در سه معاملات شركت دارد – 89٪ معاملات در بازار آمریكا شامل دلار است ، در حالی كه سه سال پیش 87٪ بود.

یورو دومین ارز معامله شده در بازار ایالات متحده است که 36٪ معاملات را تشکیل می دھد در حالی که این رقم در سال 2016 31٪ بوده است

_

پیپ در فارکس چیست؟انگلیس با 43٪ سھم از کل گردش مالی جھانی ، بزرگترین مرکز بازار فارکس است. در سال 2016 ، سھم انگلیس از گردش مالی جھانی 37.60٪ بود

متوسط گردش مالی بازار ارز انگلیس 3576 میلیارد دلار یا به عبارتی 3.576 تریلیون دلار است.

دلار آمریکا بیشترین معامله در بازار فارکس انگلستان است که 90٪ از کل معاملات دلار آمریکا را شامل می شود. این درمقایسه با داده ھای سال 2016 نشان دھنده افزایش 1 درصدی است.

دومین ارز محبوب در بازار انگلیس یورو است – 36٪ از کل معاملات را تشکیل می دھد

واحد پولی انگلیس ، پوند استرلینگ ، در جایگاه سوم قرار دارد – با 17 درصد معاملات پوند .

پوند استرلینگ انگلیس چھارمین ارز رایج معامله شده و سومین ارز ذخیره ای رایج است.  پوند استرلینگ انگلیس اقتصاد انگلیس را تشکیل می دھد که متشکل از انگلیس ، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است.  و پوند استرلینگ ششمین ارز بزرگ ازنظر تولید ناخالص داخلی و ھشتمین ارز بزرگ از نظر برابری قدرت خرید است

. ین ژاپن در 15٪ از گردش مالی بازار انگلیس نقش دارد – که این کاھش چشمگیر از 19٪ در سال 2016 است.

.دلار استرالیا و فرانک سوئیس به ترتیب 6٪ و 5٪ معاملات را تشکیل می دھند – دقیقاً مانند سال 2016.

_

استرالیا

بیشترین معامله ارز در بازار FX  استرالیا دلار آمریکا است – که در انتھای 93٪ معاملات یافت می شود.

.دلار استرالیا دومین ارز محبوب است – 52 درصد از معاملات را تشکیل می دھد

یورو در جایگاه سوم قرار دارد – با 13 درصد معاملات با ارز واحد

٪42 معاملات در بازار استرالیا شامل ارزھای دیگری غیر ازUSD ، AUD  وEUR  می باشدسھم دلار استرالیا در معاملات جھانی فارکس در 6.8٪ ثابت باقی مانده است

_

ژاپن

سھم ژاپن از گردش مالی جھانی 4.5٪ است

ین ژاپن پرمعامله ترین ارز در بازار فارکس ژاپن است. این معاملات در 38.9٪ معاملات انجام می شود و میانگین گردش روزانه ین به 292.3 میلیارد دلار می رسد.

دلار آمریکا با ین ژاپن ھمتراز با یکدیگر ھستند – در 38٪ معاملات انجام می شود و میانگین گردش روزانه آن 285.6 میلیارددلار است.

یورو سومین ارز رایج در بازار فارکس ژاپن است. این شرکت در 9.9٪ معاملات شرکت دارد و گردش مالی روزانه آن 74.6 میلیارد دلار است.

پوند انگلیس در ھر دو طرف 3.4٪ معاملات در بازار ژاپن یافت می شود. گردش مالی آن بالغ بر 25.9 میلیارد دلار است.

سایر ارزھا 9.7٪ معاملات را تشکیل می دھند و گردش مالی مشترک آنھا به 72.6 میلیارد دلار می رسد .

_

کانادا و سوئیس

دلار کانادا و فرانک سوئیس تقریباً 5٪ از معاملات فارکس در سال 2019 را تشکیل می دھند

_

چین

سنگاپور و ھنگ کنگ ھرکدام 7.6٪ بھ گردش مالی فارکس جھانی کمک می کنند

دلار ھنگ کنگ در سه سال گذشته شاھد افزایش غافلگیرکننده سھم کلی بازار فارکس بوده است. سھم HKD  از 1.7 درصد درسال 2016 به 3.5 درصد در سال 2019 دو برابر شده است .

_

نیوزیلند

دلار نیوزیلند با سھم 2.1 درصدی معاملات در فارکس ، در سال 2016 و 2019 ،ھیچ درصد تغییری نیافته است.