• ۵ اشتباه مرگبار معامله گران
 • چگونه در ده روز تمام سرمایه را از دست بدهیم
 • نکاتی برای تازه کار ها
 • چه چیزی یک معامله گر خوب میسازد
 • مدیریت اکانت
 • تقلب فارکس
 • روبات فارکس
 • سیگنال دهی
 • تقلب بروکر ها
 • خواندن رگوله ها
 • چگونه از متقلب ها دور بمانیم
 • کدام نوع معامله برای شما بهتر است
 • چه ارز هایی را باید معامله کنید
 • در چه سطحی از تجربه هستید
 • معاملاتی شما مکانیکی است یا اختیاری
 • کدام سیستم‌مکانیکی با شخصیت شما سازگار است
 • نگرش شما نسبت به خطر چیست
 • حد ضرر شما چگونه است
 • سخنان فارغ التحصیلی
 • زمان مهمترین چیز برای معامله گر است
 • مانند یک دلال فارکس معامله کنید
 • هیچوقت عجله نکنید
 • بر روی دراز مدت تمرکز کنید
 • هیچکس نمیتواند تمام بازار را به بدرستی پیشبینی کند
 • صبور و‌ منظم باشید

عاشق فارکس باشید