• مدیریت ریسک چیست؟
 • چه میزان سرمایه نیاز دارید برای معامله کردن فارکس
 • دراودان و حداکثر دراودان چیست
 • هیچوقت بیش از ۲٪ ریسک نکنید
 • نرخ پاداش به ریسک
 • درس کرفتن از ضرر ها
 • خلاصه: مدیریت ریسک
 • نادیده گرفتن اهرم سرمایه
 • توضیح اهرم و مارجین
 • مارجین کال چیست
 • مراقب معامله کردن با مارجین باشید
 • ببنیدید چقدر راحت حساب شما با اهرم نابود میشود
 • اهرم کم به معامله گران فرصت باقی ماندن میدهد
 • چگونه اهرم بر کارمزد تاثیر میگذارد
 • حجم معاملات
 • محاسبه حجم معامله
 • چگونه حجم معامله را در ارز های مختلف حساب کنیم
 • خلاصه: حجم معاملات
 • حد ضرر چیست
 • چگونه مطابق با موجود حد ضرر را انتخاب کنیم
 • انتخاب حد ضرر با کمک حمایت و مقاومت
 • انتخاب حد ضرر با نوسان قیمت
 • انتخاب حد ضرر با کمک زمان
 • ۴ اشتباه رایج برای انتخاب حد ضرر
 • ۳ قانون اصلی برای ایجاد حد ضرر
 • خلاصه: تنظیمات حد ضرر
 • محاسبه موقعیت های ورود و خروج
 • چگونه موقعیت ورود را محاسبه کنیم
 • چگونه به موقعیت سود باز هم اضافه کنیم
 • خلاصه: محاسبه ورود و خروج
 • همبستگی ارز ها چیست
 • نحوه خواندن همبستگی ارز ها
 • چگونه دوبرابر ریسک کنیم
 • ۵ دلیل برای اینکه همبستگی ارز ها به شما کمک میکند بهتر معامله کنید
 • مراقب باشید همبستگی ارز ها تغییر میکنند
 • چگونه با اکسل همبستگی ارز ها را محاسبه کنیم
 • خلاصه: همبستگی ارز ها